Klávesové zkratky pro Windows 10

Klávesové zkratky pro Windows 10

 Pracovní plocha
Klávesová zkratkaFunkce klávesové zkratky
Windows + Cspustí hlasové vyhledávání pomocí Cortany (podmínkou je zapnutá Cortana)
Windows + S, Windows + Qspustí vyhledávání (funguje i bez Cortany)
Windows + Izobrazí nabídku Nastavení
Windows + Azobrazí Centrum akcí (správce notifikací)
Windows + Bzaměří kurzor do oznamovací oblasti hlavního panelu
Windows + Hzobrazí nabídku Sdílet
Windows + Kzobrazí nabídku Připojit pro připojení bezdrátových zobrazovacích a zvukových zařízení
Windows + Xzobrazí nabídku s pokročilými nástroji, která je jinak dostupná po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu Start
Windows + Gspustí herní panel (při spuštěné hře)
Windows + Dminimalizuje všechna okna na hlavní panel a zobrazí plochu
Windows + Luzamkne obrazovku
Windows + Tprochází programy v hlavním panelu
Windows + mezerníkpřepíná mezi jazykovými klávesnicemi
Windows + Ozamkne orientaci (otočení) displeje
Windows + Rzobrazí dialog Spustit
Windows + Pzobrazí panel Promítat pro zobrazení na externím displeji/projektoru
Windows + Vprochází oznámení (notifikace) nebo vyvolá historii schránky (clipboard)
Windows + Shift + Vprochází oznámení (notifikace) v opačném pořadí
Windows + ,minimalizuje všechna otevřená okna na hlavní panel a zobrazí plochu, po uvolnění stisku vrátí zpět do původního stavu
Windows + Ctrl + Fzobrazí okno pro vyhledávání počítačů v síti
Windows + Pause | Breakzobrazí okno Systém se základními informacemi o počítači
Alt + F4zavře aktuální úlohu a zobrazí dialog pro vypnutí/restart systému
Ctrl + Shift + Esc zobrazí Správce úloh
Alt + Shiftpřepínání jazyků klávesnice
Ctrl + Alt + Deletezobrazí nabídku s možnostmi restartu, vypnutí, odhlášení nebo spuštění Správce úloh
Ctrl + Escstejně jako klávesa Windows otevře nabídku Start
Virtuální plocha
Klávesová zkratkaFunkce klávesové zkratky
Windows + Tabzobrazí miniatury všech otevřených úloh a správce virtuálních ploch
Windows + Ctrl + Dvytvoří novou virtuální plochu
Windows + Ctrl + F4zavře aktuálně zobrazenou virtuální plochu
Windows + Ctrl + šipka vpravo/vlevopřepíná mezi virtuálními plochami
Ovládání oken
Klávesová zkratkaFunkce klávesové zkratky
Windows + šipka vpravo/vlevo/nahoru/dolůpřipne aktuální okno vpravo/vlevo, zobrazí na celou obrazovku nebo minimalizuje na hlavní panel
Windows + Shift + šipka vpravo/vlevopřesune aktuálně otevřené okno na vedlejší monitor/display
Windows + Homeminimalizuje všechna okna na hlavní panel s výjimkou aktivního
Windows + Mminimalizuje všechna okna na hlavní panel
Windows + Shift + Mvrátí všechna minimalizovaná okna zpět na pracovní plochu
Windows + Shift + šipka nahoruroztáhne aktivní okno na celou výšku obrazovky
Windows + Shift + šipka dolůminimalizuje aktivní okno na hlavní panel
Windows + Tabzobrazí náhledy otevřených oken
Alt + Tab, Shift + Alt + Tabzobrazí náhled a přepíná mezi otevřenými okny
Alt + Ctrl + Tabzobrazí spuštěné úlohy stejně jako Alt + Tab, ale zobrazený náhled zůstane vidět
Alt + Escpřepíná mezi otevřenými okny bez náhledu
Alt + mezerníkvyvolá nabídku na změnu velikosti okna
Průzkumník Windows
Klávesová zkratkaFunkce klávesové zkratky
F2přejmenování označené složky nebo souboru
F3umístí kurzor do pole pro vyhledávání
F4umístí kurzor do adresního řádku
F5aktualizuje náhled obsahu
F6přepíná pozici kurzoru
F10/Altzobrazí v Průzkumníku klávesové zkratky
F11maximalizuje okno Průzkumníka
Alt + šipka vlevoo krok zpět
Alt + šipka vpravoo krok vpřed
Alt + šipka nahoruo úroveň výše
Alt + Pzapne/vypne okno náhledu
Alt + Shift + Pzapne/vypne zobrazení detailů
Alt + Enterotevře okno vlastností souboru
Endpřejde na poslední zobrazenou položku
Delsmaže označenou položku
Del + Shifttrvale odstraní označenou položku bez umístění do koše
* (na numerické klávesnici)zobrazí stromovou strukturu v levém sloupci Průzkumníka
+ (na numerické klávesnici)zobrazí stromovou strukturu vybrané složky v levém sloupci Průzkumníka
Homepřejde na první zobrazenou položku
Ctrl + Aoznačí všechny aktuálně zobrazené položky
Ctrl + C, Ctrl + Insertzkopíruje označené položky do schránky
Ctrl + Dpřesunutí položky do koše
Ctrl + Fhledání
Ctrl + Vvloží položky zkopírované do schránky
Ctrl + Xvyjme označené položky
Ctrl + Notevře nové okno Průzkumníka
Ctrl + Wzavře aktuální okno Průzkumníka
Ctrl + Yzopakuje poslední provedenou akci
Ctrl + Zvrátí poslední provedenou akci
Ctrl + Shift + Nvytvoří novou složku
Ctrl + Shift + 1, 2, 3, …mění zobrazení obsahu
Ctrl + kolečko myšimění zobrazení obsahu
Shift + F10zobrazí kontextovou nabídku označené položky
Shift + Deleteodstraní položku bez přesunutí do koše
Windows + Ezobrazí Průzkumníka souborů
Hlavní panel
Klávesová zkratkaFunkce klávesové zkratky
Windowszobrazí nabídku Start
Windows + 1, 2, 3, …spustí odpovídající program, který máte připnutý na hlavní panel (pořadí podle čísel)
Windows + Tpřepíná mezi aplikacemi připnutými na hlavním panelu
Windows + Alt + 1, 2, 3, …otevře kontextovou nabídku aplikace připnuté na hlavním panelu (pořadí podle čísel)
Windows + Shift + 1, 2, 3, …otevře novou instanci aplikace připnuté na hlavním panelu (pořadí podle čísel)
Windows + Ctrl + Shift + 1, 2, 3, …spustí odpovídající program, který máte připnutý na hlavní panel s právy administrátora (pořadí podle čísel)
Pomoc při ovládání
Klávesová zkratkaFunkce klávesové zkratky
Alt + Shift + NumLockzapne/vypne funkci Myš klávesnicí
Alt + Shift + PrintScreenzapne/vypne funkci Vysoký kontrast
Windows + Ctrl + Czapíná a vypíná funkci Filtry barev
Windows + Enterzapne/vypne program Předčítání
Windows + +/-aktivuje funkci Lupa
Windows + Escvypne funkci Lupa
Windows + Uzobrazí Centrum usnadnění přístupu
Snímání obrazovky
Klávesová zkratkaFunkce klávesové zkratky
PrintScreenvytvoří snímek plochy a uloží ho do schránky
Alt + PrintScreenvytvoří snímek aktivního okna a uloží ho do schránky
Windows + PrintScreenvytvoří snímek obrazovky a uloží ho ve formátu PNG do složky C:\Users\Jméno_uživatele\Obrázky\Screenshots